V okviru projekta “ePoslovanje Fortronik” smo posneli promocijski video za naše izdelke:

Projekt “ePoslovanje Fortronik” je prejel sofinanciranje Evropske unije

Cilj naložbe je vzpostavitev oz. nadgradnja elektronskega poslovanja, kar bo izboljšalo poslovanje in konkurenčnost podjetja na tujih trgih. Ukrepi, ki jih bomo izvedli v okviru operacije: elektronska izmenjava med partnerji, spletna stran za tuje trge, spletna trgovina, produktno-prodajni video, krepitev kompetenc – usposabljanja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Finančna podpora: 30.000,00 EUR.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: https://www.eu-skladi.si/